TRANG CHỦ
TIẾNG VIỆT
ENGLISH
Giới thiệu | Định hướng | Nhân sự | Dệt may | Tin tức - Sự kiện | Liên hệ
 
 
 
  ::| Bao bì
  ::| Leaflet
  ::| Brochure
  ::| Catalogue
  ::| Poster
  ::| Label
  ::| Lịch
 
 
 

Bao bì chính là phương tiện truyền thông nhằm truyền tải các thông điệp của thương hiệu, của sản phẩm một cách bền bỉ và hiệu quả đến người tiêu dùng thông qua cấu tạo và thiết kế của nó. Một bao bì được nghiên cứu và thiết kế phù hợp với sản phẩm mà nó chứa đựng, với thị trường mục tiêu mà nó hướng tới sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tác động đến khách hàng và các quyết định mua hàng ở họ.

Package
Package
Package
Package
Package
Bao bi
Package
Bao bì

 
VỀ ĐẦU TRANG