TRANG CHỦ
TIẾNG VIỆT
ENGLISH
Giới thiệu | Định hướng | Nhân sự | Dệt may | Tin tức - Sự kiện | Liên hệ
 
 
 
  ::| Bao bì
  ::| Leaflet
  ::| Brochure
  ::| Catalogue
  ::| Poster
  ::| Label
  ::| Lịch
 
 
 

Mỗi loại bao bì do Vietsun thiết kế và in ấn cho khách hàng là kết quả của việc tổng kết các kiến thức chuyên môn về công tác tiếp thị (Marketing), là kết quả nghiên cứu kỹ lưỡng sản phẩm, thương hiệu của khách hàng, những yếu tố môi trường văn hóa kinh tế, xã hội, tập quán tiêu thụ ảnh hưởng đến sản phẩm đó. Việc đầu tư vào thiết kế bao bì đẹp và phù hợp là việc làm cần thiết và không thể xem nhẹ.

Package
Package
Package
Package
Bao bì
Bao bì
Bao bì
Bao bi

 
VỀ ĐẦU TRANG