TRANG CHỦ
TIẾNG VIỆT
ENGLISH
 
GIỚI THIỆU
ĐỊNH HƯỚNG
NHÂN SỰ
DỆT MAY
THIẾT KẾ - IN ẤN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
LIÊN HỆ
 
Từ khóa
Chuyên mục
 
 
 
 
 

Nhân viên là tài sản quí giá của Vietsun. Bằng trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp của mình, từng nhân viên của Vietsun đã và đang tạo ra các giá trị đa dạng khác nhau cung cấp cho khách hàng, góp phần quan trọng vào việc phát triển công ty, hình thành phong cách và văn hóa Vietsun.

Vietsun hiểu rằng để công ty có thể phát triển theo định hướng đã hoạch định thì đạo đức, trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp của từng nhân viên Vietsun là một yêu cầu bắt buộc. Việc tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội phát huy năng lực chuyên môn, chứng tỏ bản lĩnh, học hỏi, tiếp cận và khám phá những nguồn kiến thức mới được coi là việc làm thường xuyên tại Vietsun. 
 
 
VỀ ĐẦU TRANG